Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm w km 15+630 rzeki Czarnej oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych płynących rzeki Czarnej w km 15+630 ww. wyl

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z wnioskiem z dnia 10 lutego 2016 r. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm w km 15+630 rzeki Czarnej,
2. szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych płynących rzeki Czarnej w km 15+630 ww. wylotem kanalizacyjnym, stanowiącym zakończenie kanalizacji deszczowo-drenażowej z utwardzonych fragmentów ulic Czarnieckiego i Nauczycielskiej w miejscowości Czarna, gm. Wołomin.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 03.06.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 09.06.2016 r., godz. 10.42
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 09.06.2016 r., godz. 10.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.06.2016 r., godz. 10.42Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 872 razy.