Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przebudowy przepustu drogowego poprzez usytuowanie studni betonowej przy ulicy Wesołej, wykonanie wylotu kanalizacyjnego do rowu komunalnego, wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawi

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z wnioskiem z dnia 20 maja 2016 r. Pani Grażyny Urban, prowadzącej działalność pod nazwą Proj-Bud Firma Projektowo-Budowlana Grażyna Urban, 05-200 Wołomin, ul. Kresowa 18, działającej w imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego, tj.: przebudowy istniejącego przy ulicy Wesołej przepustu drogowego o średnicy 600 mm poprzez usytuowanie studni betonowej
oraz
2. wykonanie wylotu kanalizacyjnego, stanowiącego zakończenie ww. przepustu do rowu komunalnego,
3. szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzenia wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych ul. Wesołej do ziemi (rowu komunalnego) na działce nr ew. 1/3 obr. 5-10-02 w Zielonce, ww. wylotem kanalizacyjnym.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 03.06.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 09.06.2016 r., godz. 10.30
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 09.06.2016 r., godz. 10.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.06.2016 r., godz. 10.30Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 811 razy.