Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu komunalnego na działce nr ew. 22 obr. 5-40-09 w rejonie ulicy Dziennikarskiej w Zielonce oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ww. projektowanego do przebudowy ro

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z wnioskiem z dnia 17 maja 2016 r. Pana Michała Romaniaka, prowadzącego działalność gospodarczą Drog-San Michał Romaniak, Purzec 57, 08-110 Siedlce, działającego w imieniu Burmistrza Miasta Zielonka
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego, zakresie przebudowy istniejącego rowu komunalnego usytuowanego na działce nr ew. 22 obr. 5-40-09 w rejonie ulicy Dziennikarskiej w Zielonce,
2. szczególne korzystania z wód w zakresie wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do wód ww. projektowanego do przebudowy rowu komunalnego i dalej do wód powierzchniowych płynących rzeki Długiej w km 11+730 istniejącym wylotem kanalizacyjnym, z utwardzonych fragmentów ulicy Dziennikarskiej w Zielonce.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 03.06.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 09.06.2016 r., godz. 10.20
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 09.06.2016 r., godz. 10.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.06.2016 r., godz. 10.20Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 786 razy.