Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Wołomińskiego oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenażowych istniejącym wylotem do rowu komunalnego i dalej do

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z wnioskiem z dnia 21 marca 2016 r. Burmistrza Miasta Marki, Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia części decyzji Starosty Wołomińskiego nr 359/06 z dnia 18.08.2016 r. oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenażowych istniejącym wylotem do rowu komunalnego i dalej do wód powierzchniowych rzeki Długiej w km 7+090, z fragmentu ulicy Lisa Kuli, Jagiełły i Kopernika, tj.: działek nr ew. 113/1, 125, 90, 152/3 obr. 4-10 w Markach.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 11), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 24.03.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 31.05.2016 r., godz. 14.58
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 31.05.2016 r., godz. 14.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.05.2016 r., godz. 14.58Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 938 razy.