Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie wygaszenia decyzji Nr 386/15 z dnia 01.07.2015 r. oraz udzielenia pozwolenia na pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z dwóch studni: Nr 2 o głębokości 53,0 m i Nr

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 07.03.2016 r., Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonce, ul. Przemysłowa 4, 05-220 Zielonka,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Wołomińskiego decyzją Nr 386/15 z dnia 01.07.2015 r. oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: pobór wód podziemnych z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, z ujęcia składającego się z dwóch studni:
Nr 2 o głębokości 53,0 m, zlokalizowanej na terenie działki nr ew. 36/5 obr. 5-00-03,
Nr 3 o głębokości 66,0 m, zlokalizowanej na terenie działki nr ew. 36/9 obr. 5-00-03 w Zielonce, w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców osiedla ww. Spółdzielni Mieszkaniowej z lokalnej sieci wodociągowej.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
05–200 Wołomin (pok. nr 11), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 15.03.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 31.05.2016 r., godz. 08.16
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 31.05.2016 r., godz. 08.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.05.2016 r., godz. 08.16Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 945 razy.