Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o. o. w Wołominie,

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem
z dnia 14 kwietnia 2016 r., przekazanym przez Starostę Mińskiego pismem z dnia 6 maja 2016 r., znak: WS.6341.80.2016 (data wpływu: 12 maja 2016 r.), Pani Małgorzaty Wilewskiej – Członka Zarządu SKR - Halinów oraz Pana Edwarda Frączyka – Prezesa SKR uprawnionych do reprezentowania spółki Spółdzielni Kółek Rolniczych w Halinowie z siedzibą
przy ul. Powstania Styczniowego 30, 05-074 Halinów,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o. o. w Wołominie, punktu zlewnego oczyszczalni ścieków „KRYM” – ul. Krymska 2, 05-200 Wołomin, pochodzących z myjni samochodowej projektowanej na działce nr ew. 351/1 przy ul. Powstania Styczniowego 30 w miejscowości Halinów.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 27.05.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 30.05.2016 r., godz. 10.39
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 30.05.2016 r., godz. 10.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.05.2016 r., godz. 10.39Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 971 razy.