Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XIX - 212/2016

w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie z Zespołu Szkół Specjalnych oraz jej likwidacji
UCHWAŁA NR XIX - 212/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie z Zespołu Szkół Specjalnych oraz jej likwidacji


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm. ), w związku z art. 5c pkt 1 oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1
1. Z dniem 31 sierpnia 2016 r. wyłącza się Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie, ul. Miła 22 z Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22.
2. Z dniem 31 sierpnia 2016 r. likwiduje się Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie, ul. Miła 22.


§ 2

Od 1 września 2016 r. w skład Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Wołominie, ul. Miła 22 będą wchodziły następujące szkoły:
1) Szkoła Podstawowa Specjalna im. Ks. Jana Twardowskiego,
2) Gimnazjum Specjalne im. Ks. Jana Twardowskiego,
3) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. Ks. Jana Twardowskiego.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 18.05.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 19.05.2016 r., godz. 10.30
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 19.05.2016 r., godz. 10.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.05.2016 r., godz. 10.30Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3035 razy.