Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych i przepustów - ul. Mazowiecka gm. Tłuszcz

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia
18 kwietnia 2016 r. Pana Kazimierza Krzemińskiego, działającego w imieniu Gminy Tłuszcz,

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.:
1. rowów przydrożnych odpływowych i bezodpływowych o łącznej długości 166,0 m wzdłuż rozbudowywanej drogi gminnej – ul. Mazowieckiej (działka nr ew. 2250/16 obr. m. Tłuszcz, gm. Tłuszcz) na odcinku od granicy z gminą Klembów (km 2+324,51) do działki nr ew. 220/2 (km 2+915,97) w m. Tłuszcz;
2. wykonanie przepustów (5 szt.) o średnicy 500 mm wzdłuż ww. rozbudowywanej drogi gminnej.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 18.05.2016 r., godz. 13.55
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 23.05.2016 r., godz. 14.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.05.2016 r., godz. 14.29Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
18.05.2016 r., godz. 13.55Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 858 razy.