Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Pozwolenie wodnoprawne na: 1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: 8 studni chłonnych (Sch1-Sch8), na terenie działek nr ew. 9/16, 10/8 obr. 03-34 w Ząbkach, 2. szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych z

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 17 marca 2016 r. Pana Partyka Rosińskiego, działającego w imieniu POLNORD WARSZAWA – ZĄBKI NEPTUN Sp. z o.o.,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wykonanie urządzeń wodnych, tj. sześciu studni chłonnych zlokalizowanych na działkach nr ew. 9/16, 10/8 obr. 3-34 w Ząbkach oraz na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi za pomocą ww. urządzeń.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 17.05.2016 r., godz. 08.35
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 17.05.2016 r., godz. 08.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.05.2016 r., godz. 08.35Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 908 razy.