Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód na wprowadzanie wód opadowych do Kanału Sierakowskiego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 25 lutego 2016 r. Pana Tomasza Kowieszko, działającego w imieniu Burmistrza Radzymina
zawiadamiam, że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
a) wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 1000 mm do Kanału Sierakowskiego w km 7+450, na działce nr ew. 30 obr. 02-03,
b) wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 800 mm do rowu komunalnego R-25, na działce nr ew. 3/3 obr. 02-03,
c) zabudowę rowu przydrożnego lewostronnego, na działce nr ew. 2/1 obr. 02-03,
d) zabudowę rowu przydrożnego prawostronnego na działce nr ew. 78/1, 78/3 obr. 03-04,
e) likwidację istniejącego i wykonanie nowego przepustu na Kanale Sierakowskim na działkach nr ew. 30, 2/2 obr. 02-03 i 78/2, 83/3 obr. 03-04,
f) likwidację istniejącego i wykonanie nowego przepustu na na rowie komunalnym R-25 na działkach nr ew. 97, 98 obr. 03-02 i 2/1, 3/3 obr. 02-03,
2. szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanału Sierakowskiego, a także rowu komunalnego R-25 ww. projektowanymi wylotami kanalizacyjnymi, z kanalizacji deszczowej ulicy Gen. Maczka w Radzyminie.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 05.03.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 13.05.2016 r., godz. 11.28
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 13.05.2016 r., godz. 11.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.05.2016 r., godz. 11.28Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 844 razy.