Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacyjnego w skarpie rowu R-C;oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z części pasa drogowego: ul. Mokrej oraz ul. Kolejowej do rowu

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 14 kwietnia 2016 r. Burmistrza Wołomina,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Wołomin pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacyjnego w skarpie rowu R-C; (działka
nr ew. 81, obręb Zagościniec 09, gmina Wołomin) oraz na szczególne korzystanie z wód,
tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z części pasa drogowego:
ul. Mokrej (powierzchnia zlewni: 1920 m2) oraz ul. Kolejowej (powierzchnia zlewni: 1980 m2) projektowanym wylotem do ziemi (rowu R-C).

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 09.05.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 11.05.2016 r., godz. 08.48
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 11.05.2016 r., godz. 08.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.05.2016 r., godz. 08.50Elwira BijataEdycja strony
11.05.2016 r., godz. 08.48Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 922 razy.