Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu, na części działki o nr ew. 689, obręb Białki, gmina Tłuszcz.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 12 kwietnia 2016 r. Pani Jolanty Rozbickiej i Pana Krzysztofa Rozbickiego,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. stawu, na części działki o nr ew. 689, obręb Białki, gmina Tłuszcz.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 06.05.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 06.05.2016 r., godz. 15.28
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 06.05.2016 r., godz. 15.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.05.2016 r., godz. 15.28Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 988 razy.