Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia Pani Barbarze Kowalczyk oraz Panu Janowi Kowalczykowi pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu o średnicy 400 mm, w rowie przydrożnym usytuowanym na działce nr ew. 692/2, obr. Cygów, gm. Poświętne.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 22 kwietnia 2016 r. Pani Barbary Kowalczyk oraz Pana Jana Kowalczyka,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Pani Barbarze Kowalczyk oraz Panu Janowi Kowalczykowi pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. wykonanie przepustu o średnicy 400 mm, w rowie przydrożnym usytuowanym na działce nr ew. 692/2,
obr. Cygów, gm. Poświętne w pasie drogi powiatowej nr 4314W (zjazd na działkę nr ew. 696, obr. Cygów, gm. Poświętne).

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 05.05.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 05.05.2016 r., godz. 10.18
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 05.05.2016 r., godz. 10.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.05.2016 r., godz. 10.19Elwira BijataEdycja strony
05.05.2016 r., godz. 10.19Elwira BijataEdycja strony
05.05.2016 r., godz. 10.18Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 899 razy.