Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacyjnego w skarpie rowu komunalnego R-L2 oraz na odprowadzanie ww. wylotem wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonej na działkach nr ew. 404/10, 404/12 w Woli Rasz

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z wnioskiem z dnia 24 marca 2016 r. Pana Wojciecha Obłuskiego, prowadzącego działalność Autorska Pracownia Projektowa Architektury i Urbanistyki mgr inż. arch. Wojciech Obłuski, działającego w imieniu Pana Romana Białego,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacyjnego w skarpie rowu komunalnego R-L2 oraz na odprowadzanie ww. wylotem do rowu wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonej terenu i dachów budynków, na działkach nr ew. 404/10, 404/12 w Woli Rasztowskiej, gm. Klembów.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 29.04.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 04.05.2016 r., godz. 14.29
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 04.05.2016 r., godz. 14.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.05.2016 r., godz. 14.29Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 798 razy.