Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych, tj.: dwóch studni chłonnych oraz szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód op

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia
5 kwietnia 2016 r., Pana Karola Sarnackiego, działającego w imieniu E.S. INVEST Edyta Grabowska z siedzibą w Zielonce,

zawiadamiam,
o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: dwóch studni chłonnych,
2. szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych przez ww. studnie chłonne do ziemi, z powierzchni dachowych, terenów utwardzonych – chodników i parkingów zlokalizowanych na obszarze dz. nr ew. 134/1 obr. 05-07 w Markach.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 02.05.2016 r., godz. 10.55
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 02.05.2016 r., godz. 10.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2016 r., godz. 10.55Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 900 razy.