Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia Gminie Radzymin pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu przydrożnego usytuowanego w pasie drogowym ul. M. Konopnickiej w Radzyminie poprzez przykrycie rurociągiem kanalizacyjny z drenażem

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 6 kwietnia 2016 r. (data wpływu: 18 kwietnia 2016 r.) Burmistrza Radzymina,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Radzymin pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu przydrożnego usytuowanego w pasie drogowym ul. M. Konopnickiej w Radzyminie poprzez przykrycie rurociągiem kanalizacyjny z drenażem, na działkach nr ew.: 77, 76/4, obręb 03-04, gmina Radzymin oraz na działkach nr ew.: 102/4, 101, obręb 03-03, gmina Radzymin.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 29.04.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 29.04.2016 r., godz. 09.21
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 29.04.2016 r., godz. 09.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.04.2016 r., godz. 09.21Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 809 razy.