Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów komunalnych: R-C1 i R-A1 (dz. nr ew.: 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 96/3, obręb Ciemne, gm. Radzymin) oraz rowu komunalnego R-A (dz. nr ew. 48/2, 49/3, obręb Ciemne, gm. Radzymin)

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 6 kwietnia 2016 r. (data wpływu: 19 kwietnia 2016 r.) Pana Mariusza Browarnego,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Browarnemu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejących rowów komunalnych: R-C1 i R-A1 (działki
nr ew.: 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 96/3, obręb Ciemne, gmina Radzymin) oraz rowu komunalnego R-A (działki nr ew. 48/2, 49/3, obręb Ciemne, gmina Radzymin) poprzez zabudowę rowów rurociągiem z obustronnym drenażem.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 28.04.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 28.04.2016 r., godz. 08.48
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 28.04.2016 r., godz. 08.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.04.2016 r., godz. 08.50Elwira BijataEdycja strony
28.04.2016 r., godz. 08.49Elwira BijataEdycja strony
28.04.2016 r., godz. 08.48Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 895 razy.