Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drenażu francuskiego i 7 sztuk wylotów kanalizacyjnych a także na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych, roztopowych do rzeki Długiej

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 1 kwietnia 2016 r. Pana Zbigniewa Wieteckiego, działającego w imieniu Burmistrza Miasta Marki,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Miastu Marki pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. drenażu francuskiego i 7 sztuk wylotów kanalizacyjnych, służących do odwodnienia projektowanej drogi rowerowej wzdłuż rzeki Długiej, na odcinku od Al. J. Piłsudskiego do granicy z gminą Zielonka, a także na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych, roztopowych
z ww. drenażu francuskiego, poprzez projektowane wyloty do wód powierzchniowych rzeki Długiej.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 27.04.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 27.04.2016 r., godz. 13.12
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 27.04.2016 r., godz. 13.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.04.2016 r., godz. 13.18Elwira BijataEdycja strony
27.04.2016 r., godz. 13.17Elwira BijataEdycja strony
27.04.2016 r., godz. 13.16Elwira BijataEdycja strony
27.04.2016 r., godz. 13.12Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 806 razy.