Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przejść sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, pod dnem rzeki Beniaminówka, w km 15+450 w rejonie ulicy Wołomińskiej, w Radzyminie.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Radzyminie, ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i projektowanej sieci wodociągowej, pod przepustem drogowym w ulicy pod dnem rzeki Beniaminówka, w km 15+450 w rejonie ulicy Wołomińskiej, w Radzyminie.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 11), w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 21.04.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 25.04.2016 r., godz. 11.11
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 25.04.2016 r., godz. 11.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.04.2016 r., godz. 11.11Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 900 razy.