Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielna pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno - rozsączającego i szczególne korzystanie z wód tj. oprowadzanie wód opadowych i roztopowych ww. systemem rozsaczającym

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 22 marca 2016 r., Pana Artura Skłodowskiego, przedstawiciela firmy ARTOIS z siedzibą
w Kobyłce,

zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński, wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego, tj.: zbiornika retencyjno – rozsączającego zlokalizowanego na terenie dz. nr ew. 130/3 i 130/4 obr. 32 w Kobyłce,
2. szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych przez ww. zbiornik retencyjno – rozsączający do ziemi, z terenu dz. nr ew. 130/3, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 130/9, 130/10, 130/11, 130/12, 130/13, 130/14, 130/15, 130/16, 133/2 obr. 32, zlokalizowanych przy ul. Napoleona w Kobyłce.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 22.04.2016 r., godz. 08.24
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 22.04.2016 r., godz. 08.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.04.2016 r., godz. 08.24Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 915 razy.