Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Pozwolenie wodnoprawne z sprawie wykonania urządzeń wodnych - 2 studni chłonnych oraz na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych poprzez ww. studnie chłonne

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 22 stycznia 2016 r., uzupełniony w dniu 24 marca 2016r., Pana Karola Sarnackiego, działającego w imieniu MAZOVIA DEVELOPMENT Sp. z o.o. Spółka komandytowa,

zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński, wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: dwóch studni chłonnych,
2. szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych przez ww. studnie chłonne do ziemi, z terenu projektowanej drogi przy ul. Promiennej w Markach.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 19.04.2016 r., godz. 11.36
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 19.04.2016 r., godz. 11.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.04.2016 r., godz. 11.36Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 927 razy.