Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie drenażu i wylotów kanalizacyjnych, służących do odwodnienia ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Długiej, na odcinku od ul. Pustelnickiej w Zielonce do granicy z Miastem Marki i odprowadzanie wó

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z wnioskiem z dnia 3 marca 2016 r. Pani Grażyny Urban, prowadzącej działalność pod nazwą Proj-Bud Firma Projektowo-Budowlana Grażyna Urban, 05-200 Wołomin, ul. Kresowa 18, działającej w imieniu Burmistrza Miasta Zielonka
zawiadamiam,
zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie drenażu francuskiego i wylotów kanalizacyjnych, służących do odwodnienia projektowanej ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Długiej, na odcinku od ul. Pustelnickiej w Zielonce do granicy z Miastem Marki,
2. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ww. drenażu francuskiego, poprzez ww. wyloty kanalizacyjne do wód powierzchniowych rzeki Długiej.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski,
w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 11), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 17.03.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 12.04.2016 r., godz. 14.47
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 12.04.2016 r., godz. 14.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.04.2016 r., godz. 14.57Marian BądzyńskiEdycja strony
12.04.2016 r., godz. 14.47Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 819 razy.