Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia25 lutego 2016 r. AGD Pasterski sp. j., ul. Nadmeńska 4, 05-230 Kobyłka,
zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia, wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu o średnicy 200 mm na terenie działki nr ew. 32 obr. 08 przy ul. Nadmeńskiej w Kobyłce oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z działki nr ew. 29/2 obr. 08 poprzez ww. projektowany wylot do rowu komunalnego A.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 07.03.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 12.04.2016 r., godz. 08.20
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 12.04.2016 r., godz. 08.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.04.2016 r., godz. 08.20Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 944 razy.