Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XVII – 195/2016

w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2015 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego”
UCHWAŁA NR XVII – 195/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2015 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego”


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.) oraz art. 35a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu roczną informację z realizacji w 2015 roku „Powiatowego Programu Działań na Recz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik
    Informacja z realizacji w 2015 roku Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 04.04.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.04.2016 r., godz. 11.34
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.04.2016 r., godz. 11.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2016 r., godz. 11.34Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 627 razy.