Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystnie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr 2 zlokalizowanej na terenie dz. ew. nr 51, obr. 03-15, przy ul. Zielenieckiej 11, 13, 15 w

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 25 lutego 2016 r., Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Topoli w Ząbkach,

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystnie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr 2 zlokalizowanej na terenie dz. ew. nr 51, obr. 03-15, przy ul. Zielenieckiej 11, 13, 15 w Ząbkach oraz na wprowadzanie ścieków przemysłowych (wód popłucznych), pochodzących ze stacji SUW do istniejącej miejskiej sieci kanalizacyjnej.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Szczypiorska, data: 01.03.2016 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 22.03.2016 r., godz. 13.03
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 22.03.2016 r., godz. 13.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.03.2016 r., godz. 13.03Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 861 razy.