Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego pobór wód podziemnych ze studni nr 1 dz. nr ew. 1241 obręb Kuligów oraz na odprowadzanie ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody do izbiornika chłonno-odparowywalnego

Na podstawie art. 127 ust. 6, 7, 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński na wniosek z dnia 22 grudnia 2015r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce, ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka, wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: pobór wód podziemnych ze studni – nr 1 o głębokości 54,0 m, zlokalizowanej na terenie działki nr ew. 1241 obręb Kuligów, gmina Dąbrówka oraz na odprowadzanie ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody poprzez istniejący wylot do istniejącego na terenie ww. działki zbiornika chłonno-odparowywalnego.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 11), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 18.01.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 10.02.2016 r., godz. 12.20
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 10.02.2016 r., godz. 12.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.02.2016 r., godz. 12.20Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 764 razy.