Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych powstających na terenie ww. zakładu, zawierających substancji szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 27 stycznia 2016 r., zakładu „SOBSMAK Sp. z o.o., ul. Szosa Jadowska 54, 05-200 Wołomin, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych powstających na terenie ww. zakładu, zawierających substancji szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność innego podmiotu, tj.: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 08.02.2016 r., godz. 12.46
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 08.02.2016 r., godz. 12.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.02.2016 r., godz. 12.46Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 845 razy.