Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. na przebudowę urządzenia wodnego, tj. rowu usytuowanego na terenie działki nr ew. 187/1 obr. 07 w Kobyłce, poprzez wykonanie drenażu kamiennego, 2. wykonanie urządzenia wodnego, tj. drena

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 28 stycznia 2016 r., Pana Damiana Kłysa TRUST SPORT Sp. z o.o., ul. Nadmeńska 9, 05-230 Kobyłka, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. na przebudowę urządzenia wodnego, tj. rowu usytuowanego na terenie działki nr ew. 187/1 obr. 07 w Kobyłce, poprzez wykonanie drenażu kamiennego,
2. wykonanie urządzenia wodnego, tj. drenażu o średnicy 200 mm i długości 71,5 m, na terenie ww. działki,
3. szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z powierzchni dachowych i utwardzonych ww. działki.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 08.02.2016 r., godz. 12.44
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 08.02.2016 r., godz. 12.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.02.2016 r., godz. 12.44Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 970 razy.