Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: wylotów kanalizacyjnych (szt. 4) o średnicy 600 mm, w skarpach rowów oznaczonych symbolami: R-C0 (szt. 2), R-C2 (szt. 1) i R-C (szt.1) w miejscowości Kolon

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 20 stycznia 2016 r., Pana Tomasza Kowieszko, działającego w imieniu Burmistrza Radzymina, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: wylotów kanalizacyjnych (szt. 4) o średnicy 600 mm, w skarpach rowów oznaczonych symbolami: R-C0 (szt. 2), R-C2 (szt. 1) i R-C (szt.1) w miejscowości Kolonia Dybów, gmina Radzymin,
2. przebudowę rowów w pasie drogi gminnej (ul. Majowa) w miejscowości Kolonia Dybów, poprzez ich zabudowę rurociągiem o średnicy 200, 300, 400 mm, z obustronnym drenażem o średnicy 100 i 200 mm,
3. przebudowę fragmentów rowów melioracyjnych oznaczonych symbolami: R-C, R-C0, R- C2 poprzez ich zabudowę rurociągami o średnicy 600 mm,
4. szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi ww. wylotami, z drogi gminnej (ul. Majowa) w miejscowości Kolonia Dybów, gm. Radzymin.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 08.02.2016 r., godz. 12.41
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 08.02.2016 r., godz. 12.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.02.2016 r., godz. 12.41Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 764 razy.