Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzenia wodnego, tj.: systemu skrzynek rozsączających AZURA, na terenie działki nr ew. 174 obr. 27, przy ul. Orwida 22 w Wołominie, 2. szczególne korzystanie z wód, tj. odpr

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 22 stycznia 2016 r., Integracyjnego Centrum Oświatowego, ul. Orwida 22, 05-200 Wołomin, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego, tj.: systemu skrzynek rozsączających AZURA, na terenie działki nr ew. 174 obr. 27, przy ul. Orwida 22 w Wołominie,
2. szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, z dachu budynku szkoły, przedszkola i terenów zielonych usytuowanych na terenie ww. działki.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 08.02.2016 r., godz. 12.40
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 08.02.2016 r., godz. 12.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.02.2016 r., godz. 12.40Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 927 razy.