Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: rowów przydrożnych wraz z przepustami (szt. 19) o średnicy 500 mm. wzdłuż drogi gminnej Tłuszcz-Krusze, na odcinku od działki nr ew. 336 obr. Krusze do dz

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 20 stycznia 2016 r., Pana Kazimierza Krzemińskiego, działającego w imieniu Wójta Gminy Klembów, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: rowów przydrożnych wraz z przepustami (szt. 19) o średnicy 500 mm. wzdłuż drogi gminnej Tłuszcz-Krusze, na odcinku od działki nr ew. 336 obr. Krusze do działki nr ew. 711/30 obr. Krusze, gm. Klembów, a także wykonanie przepustów ( szt. 19) o średnicy 500 mm,
2. przebudowę urządzenia wodnego (rowu melioracyjnego R-C10 w km 1+150), tj.: wykonanie przepustu o wymiarach 2,0x3,5 m.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 08.02.2016 r., godz. 12.39
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 08.02.2016 r., godz. 12.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.02.2016 r., godz. 12.39Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 905 razy.