Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr 21/13, z dnia 14 stycznia 2013 r., udzielającej Gminie Wołomin, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drenażu, rozbiórkę wylotu kanalizacyjnego, a także na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ul. Willowej o

Zawiadomienie
o wszczęciu postepowania administracyjnego

Na podstawie art. 10, 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 189 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.),
w związku z wnioskiem z dnia 19 stycznia 2016 r. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o., ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin, w sprawie zmiany decyzji Starosty Wołomińskiego,
zawiadamiam, że
Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr 21/13, z dnia 14 stycznia 2013 r., udzielającej Gminie Wołomin, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drenażu, rozbiórkę wylotu kanalizacyjnego, a także na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ul. Willowej oraz ul. Krótkiej w miejscowości Duczki, gm. Wołomin, w zakresie zmiany nazwy zakładu prowadzącego instalację.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 08.02.2016 r., godz. 12.36
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 08.02.2016 r., godz. 12.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.02.2016 r., godz. 12.36Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 937 razy.