Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: muld i studni chłonnych (szt. 35) o średnicy 1000 mm, w pasie drogowym ul. Berensona w Dzielnicy Białołęka w Warszawie, 2. szczególne korzystanie z wód,

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z wnioskiem Pana Zbigniewa Pietrzyka, działającego w imieniu Burmistrza Dzielnicy Białołęka, reprezentującego Prezydenta m.st. Warszawy, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód, przekazanym Staroście Wołomińskiemu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa (postanowienie nr 2811/P/NN/15, z dnia 05 stycznia 2015 r.)


zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: muld i studni chłonnych (szt. 35) o średnicy 1000 mm, w pasie drogowym ul. Berensona w Dzielnicy Białołęka w Warszawie,
2. szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ww. studniami chłonnymi do ziemi, z ul. Berensona na odcinku 300 m od skrzyżowania z ul. Oknicką w kierunku wschodnim, w Dzielnicy Białołęka w Warszawie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 08.02.2016 r., godz. 12.31
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 08.02.2016 r., godz. 12.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.02.2016 r., godz. 12.31Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 901 razy.