Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. wykonanie przepustu o ø 500 mm, w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej nr 430808W (dz. ew. nr 76 obr. Księżyki) na dz. ew. nr 3 obr. Księżyki, gm. St

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 15 stycznia 2016 r. Pana Waldemara Andrzejczyka, działającego w imieniu ARIAN Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie,

zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński, wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. wykonanie przepustu o ø 500 mm, w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej nr 430808W (dz. ew. nr 76 obr. Księżyki) na dz. ew. nr 3 obr. Księżyki, gm. Strachówka.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Szczypiorska, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 21.01.2016 r., godz. 12.47
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 21.01.2016 r., godz. 12.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.01.2016 r., godz. 12.47Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 834 razy.