Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XV – 163/2016

w sprawie współdziałania Powiatu Wołomińskiego oraz Gminy Strachówka w zakresie realizacji kompleksowych rozwiązań komunikacyjnych lokalnej infrastruktury drogowej
UCHWAŁA NR XV – 163/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie współdziałania Powiatu Wołomińskiego oraz Gminy Strachówka w zakresie realizacji kompleksowych rozwiązań komunikacyjnych lokalnej infrastruktury drogowej


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Wołomińskiego do współpracy z Gminą Strachówka w zakresie realizacji kompleksowych rozwiązań komunikacyjnych lokalnej infrastruktury drogowej w roku 2016.


§ 2
Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zawarcia z Gminą Strachówka umowy partnerskiej regulującej wzajemne obowiązki i uprawnienia stron oraz zasady finansowania zadania, o którym mowa w § 1 uchwały.


§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 11.01.2016 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 12.01.2016 r., godz. 13.01
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 12.01.2016 r., godz. 13.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.01.2016 r., godz. 13.01Magdalena RudnikEdycja strony
12.01.2016 r., godz. 13.01Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 908 razy.