Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Kwalifikacja wojskowa

Podstawa prawna, potrzebne dokumenty, opłaty, tryb odwoławczy.
W DNIU 4 MARCA 2019 r. ROZPOCZYNA SIĘ NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Informujemy, że kwalifikacja wojskowa w roku 2019 na terenie powiatu wołomińskiego odbywać się będzie w okresie od 4 marca do 26 kwietnia 2019 r.

O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska w Wołominie (działa wyłącznie w terminie określanym corocznie rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).
Siedzibą Komisji jest budynek Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 (przyziemie budynku / WEJŚCIE C od strony Urzędu Miasta).
Telefon: 22 787-43-01 lub 03 wew. 136 (wyłącznie w czasie trwania kwalifikacji wojskowej).
Komisja rozpoczyna pracę od godz. 8.30.

DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WINNI ZGŁOSIĆ SIĘ:
1. mężczyźni urodzeni w roku 2000,
2. mężczyźni urodzeni w latach1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
3. osoby urodzone w latach 1998 - 1998, które:
1) zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską w Wołominie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
2) zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską w Wołominie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4. kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służy wojskowej.

TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WEDŁUG GMIN

1. Wołomin: 04.03. - 13.03.
2. Klembów: 14.03. - 15.03.
3. Strachówka: 15.03.
4. Ząbki: 18.03. - 22.03.
5. Marki: 25.03. - 29.03.
6. Tłuszcz: 29.03. - 03.04.
7. Dąbrówka: 04.04. - 05.04.
8. Jadów: 05.04. - 08.04.
9. Radzymin: 09.04.- 12.04.
10. Kobyłka: 15.04. - 17.04.
11. Zielonka: 18.04. - 24.04.
12. Poświętne: 25.04.
kobiety i dzień dodatkowy: 26.04.
W trakcie kwalifikacji wojskowej przewiduje się przerwę w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w dniu 19 kwietnia 2019 r. (piątek).

Osoby przeznaczone do kwalifikacji wojskowej winny zgłaszać się do REJESTRACJI od godz. 8.00, nie później niż do godz. 10.00.

Dopuszcza się zmianę – na wniosek zainteresowanego – terminu stawiennictwa wyłącznie w okresie pomiędzy 4 marca, a 26 kwietnia 2018 r.

Osoba, która zajmuje się ww. sprawą:
• Dorota Romańczuk - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich (przyziemie / wejście B / pokój 012)
Telefon: (22) 787-43-03 wew. 104

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430, z późn. zm.),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracowników, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 145 poz. 1539, z późn. zm.),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 735),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 51),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944),
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1980),
• rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. poz. 258),
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. poz. 1982).

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym informujemy:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołomiński, z siedzibą w Wołominie 05-200, ul. Prądzyńskiego 3.
• Podanie danych jest niezbędne w celu ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej.
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo uzyskania kopii danych, do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
• Dane będą przekazane przez Administratora do Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa Praga Północ, z siedzibą w Warszawie 00-987 przy ul. Bertolda Brechta 16, na podstawie art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, z późn. zm.), mogą być udostępniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np.: na wniosek sądu, prokuratury).
• Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i art. 9 ust. 2 lit. a), i zgodnie z treścią RODO w związku z art. 49 ust. 2c ustawy z o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
• Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Wołominie jest Jarosław Franczak, kontakt: iod@powiat-wolominski.pl.
• Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat (kat. archiwalna B10).
• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie 00-193 przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 18.01.2005 r., godz. 13.00
Ostatnia aktualizacja:Dorota Romańczuk, data: 21.01.2019 r., godz. 14.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.01.2019 r., godz. 14.19Dorota RomańczukEdycja strony
21.01.2019 r., godz. 13.30Dorota RomańczukEdycja strony
21.01.2019 r., godz. 13.30Dorota RomańczukEdycja strony
21.01.2019 r., godz. 13.29Dorota RomańczukEdycja strony
15.01.2019 r., godz. 14.48Dorota RomańczukEdycja strony
06.09.2018 r., godz. 13.33Dorota RomańczukEdycja strony
08.06.2018 r., godz. 13.53Dorota RomańczukEdycja strony
08.06.2018 r., godz. 12.20Dorota RomańczukEdycja strony
31.01.2018 r., godz. 10.52Dorota RomańczukEdycja strony
31.01.2018 r., godz. 10.51Dorota RomańczukEdycja strony
31.01.2018 r., godz. 10.49Dorota RomańczukEdycja strony
31.01.2018 r., godz. 10.46Dorota RomańczukEdycja strony
31.01.2018 r., godz. 10.45Dorota RomańczukEdycja strony
31.01.2018 r., godz. 10.44Dorota RomańczukEdycja strony
29.01.2018 r., godz. 11.09Dorota RomańczukEdycja strony
29.01.2018 r., godz. 11.08Dorota RomańczukEdycja strony
29.01.2018 r., godz. 11.07Dorota RomańczukEdycja strony
29.01.2018 r., godz. 10.48Dorota RomańczukEdycja strony
02.03.2017 r., godz. 06.52Dorota RomańczukEdycja strony
24.02.2017 r., godz. 15.55Dorota RomańczukEdycja strony
27.01.2017 r., godz. 09.16Dorota RomańczukEdycja strony
27.01.2017 r., godz. 09.14Dorota RomańczukEdycja strony
27.01.2017 r., godz. 09.12Dorota RomańczukEdycja strony
27.01.2017 r., godz. 09.10Dorota RomańczukEdycja strony
14.10.2016 r., godz. 12.20Dorota RomańczukEdycja strony
25.02.2016 r., godz. 14.40NieznanyEdycja strony
25.02.2016 r., godz. 14.38NieznanyEdycja strony
25.02.2016 r., godz. 13.26NieznanyEdycja strony
25.02.2016 r., godz. 13.25NieznanyEdycja strony
23.02.2016 r., godz. 08.25NieznanyEdycja strony
23.02.2016 r., godz. 08.19NieznanyEdycja strony
23.02.2016 r., godz. 08.18NieznanyEdycja strony
23.02.2016 r., godz. 08.16NieznanyEdycja strony
23.02.2016 r., godz. 08.15NieznanyEdycja strony
22.02.2016 r., godz. 13.39NieznanyEdycja strony
22.02.2016 r., godz. 13.36NieznanyEdycja strony
25.02.2015 r., godz. 09.57NieznanyEdycja strony
24.02.2015 r., godz. 13.39NieznanyEdycja strony
31.01.2014 r., godz. 16.32Katarzyna RutkowskaEdycja strony
31.01.2014 r., godz. 16.30Katarzyna RutkowskaEdycja strony
31.01.2014 r., godz. 16.30Katarzyna RutkowskaEdycja strony
31.01.2014 r., godz. 16.29Katarzyna RutkowskaEdycja strony
31.01.2014 r., godz. 16.29Katarzyna RutkowskaEdycja strony
29.01.2013 r., godz. 09.38NieznanyEdycja strony
29.01.2013 r., godz. 09.33NieznanyEdycja strony
29.01.2013 r., godz. 09.28NieznanyEdycja strony
29.01.2013 r., godz. 09.27NieznanyEdycja strony
29.01.2013 r., godz. 09.27NieznanyEdycja strony
29.01.2013 r., godz. 09.26NieznanyEdycja strony
30.05.2012 r., godz. 09.57NieznanyEdycja strony
30.05.2012 r., godz. 09.39NieznanyEdycja strony
30.01.2012 r., godz. 16.05Katarzyna RutkowskaEdycja strony
30.01.2012 r., godz. 16.05Katarzyna RutkowskaEdycja strony
30.01.2012 r., godz. 15.28Katarzyna RutkowskaEdycja strony
30.01.2012 r., godz. 15.26Katarzyna RutkowskaEdycja strony
30.01.2012 r., godz. 15.26Katarzyna RutkowskaEdycja strony
30.01.2012 r., godz. 15.25Katarzyna RutkowskaEdycja strony
30.01.2012 r., godz. 14.53Katarzyna RutkowskaEdycja strony
23.03.2011 r., godz. 14.04NieznanyEdycja strony
23.03.2011 r., godz. 14.04NieznanyEdycja strony
23.03.2011 r., godz. 14.03NieznanyEdycja strony
22.03.2011 r., godz. 08.26NieznanyEdycja strony
22.03.2011 r., godz. 08.24NieznanyEdycja strony
21.03.2011 r., godz. 14.51Katarzyna PazioEdycja strony
21.03.2011 r., godz. 14.19Katarzyna PazioEdycja strony
21.03.2011 r., godz. 14.13Katarzyna PazioEdycja strony
21.03.2011 r., godz. 14.08Katarzyna PazioEdycja strony
21.03.2011 r., godz. 14.04Katarzyna PazioEdycja strony
21.03.2011 r., godz. 13.49Katarzyna PazioEdycja strony
04.03.2009 r., godz. 08.00Katarzyna PazioAktualizacja informacji.
20.01.2006 r., godz. 11.38Katarzyna PazioAktualizacja informacji.
08.11.2005 r., godz. 14.44Katarzyna PazioAktualizacja informacji
18.01.2005 r., godz. 13.00Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 10316 razy.