Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XIV - 161/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
UCHWAŁA NR XIV - 161/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej


Na podstawie art. 229 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala się, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana D. S. z dnia 12.10.2015r. na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Rada Powiatu Wołomińskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana D. S. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 28.12.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.12.2015 r., godz. 10.36
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.12.2015 r., godz. 10.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.12.2015 r., godz. 10.36Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2350 razy.