Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie: poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowym z ujęcia wody składającego się z dwóch studni nr 1 o głębokości 60,0 m oraz nr 2 o głębokości 64,0 m, a

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm. ), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 18 listopada 2015 r., Pana Andrzeja Białeckiego, działającego w imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:
1. poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowym z ujęcia wody składającego się z dwóch studni nr 1 o głębokości 60,0 m oraz nr 2 o głębokości 64,0 m;
2. wprowadzenia do ziemi ścieków ze stacji uzdatniania wody, istniejącym wylotem, usytuowanym w skarpie rowu melioracyjnego R-B8.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 17.12.2015 r., godz. 14.28
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 17.12.2015 r., godz. 14.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.12.2015 r., godz. 14.28Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 955 razy.