Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z ww. zakładu, do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność innego podmiotu, tj.: na stację zlewną oczyszczalni „KRYM” w Wołominie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 24 listopada 2015 r., zakładu BONA-AGRA Sp. z o.o. Nadma, ul. Szkolna 11, 05-270 Marki, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z ww. zakładu, do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność innego podmiotu, tj.: na stację zlewną oczyszczalni „KRYM” w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 02.12.2015 r., godz. 09.42
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 02.12.2015 r., godz. 09.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.12.2015 r., godz. 09.42Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 904 razy.