Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Stanowisko w sprawie ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych na odcinku drogi krajowej nr 8 na terenie Miasta Marki

z dnia 25 listopada 2015r.
Stanowisko w sprawie ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych na odcinku drogi krajowej nr 8 na terenie Miasta Marki

Rada Powiatu Wołomińskiego wyraża głębokie zaniepokojenie rosnącym natężeniem ruchu samochodów ciężarowych drogą krajową nr 8 na terenie Miasta Marki.

W dniu 19 października 2015 roku wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu na drodze ekspresowej S8 na terenie Warszawy. Złagodzone zostały zasady korzystania z drogi przez samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton. Do 18 października obowiązywał je zakaz wjazdu w godzinach 6.00 – 22.00. Obecnie obowiązuje zakaz poruszania się takich pojazdów na odcinku od węzła "Marki" do węzła "Warszawa Zachód" tylko w godzinach szczytu, tj. 7:00-10:00 oraz 16:00-20:00.

Efektem wprowadzonych zmian jest skokowy wzrost natężenia ruchu drogowego. Negatywnie wpłynęło to na czas przejazdu oraz komfort i bezpieczeństwo podróżujących. Przejechanie kilkukilometrowego odcinka Al. Marszałka J. Piłsudskiego niekiedy zajmuje ponad godzinę. Nagminnymi są sytuacje, w których pojazdy ciężarowe, ze względu na swoją długość blokują również skrzyżowania, skutecznie uniemożliwiając włączenie się do ruchu z ulic poprzecznych. Kilkunastotonowe ciężarówki są także problemem dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego.

Należy podkreślić, iż z uwagi na trwający remont linii kolejowej na trasie Warszawa-Tłuszcz zamknięte zostały przejazdy kolejowe w Zielonce oraz Wołominie. Utrudnienia w ruchu
w tych miastach potęgują efekt paraliżu komunikacyjnego w Markach.

Mając na celu wsparcie starań mareckiego samorządu, apelujemy o wsparcie działań zmierzających do:
- zmiany godzin obowiązywania zakazu ruchu dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton na godz. 6:00-10:00 oraz 15:00-20:00,
- rozszerzenia zakazu ruchu dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton na odcinku drogi krajowej nr 8 obejmującym teren Miasta Marki, na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą nr 631 do węzła „Marki” na trasie S8, za wyjątkiem pojazdów, które dostarczają i odbierają dostawy od przedsiębiorstw funkcjonujących w mieście Marki.- skierowania do Marek patroli Policji celem kontroli przestrzegania zasad ruchu drogowego, a w szczególności wjazdu i zjazdu ze skrzyżowania oraz przestrzegania znaków B-26 - zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe na drodze krajowej nr 8 obejmującej teren Miasta Marki.
- utworzenie na terenie Miasta Marki stałego posterunku Inspekcji Transportu Drogowego.
- upłynnienie ruchu na drodze krajowej nr 8 obejmującej teren Miasta Marki.
- zmiana organizacji ruchu na węźle „Marki” – wjazd na trasę Toruńską w celu zwiększenia przepustowości tego punktu, tak od strony Marek jak i od strony Warszawy.

Mając na względzie bezpieczeństwo oraz płynność ruchu samochodowego i pieszego, zwracamy się do:
1) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
2) Inspekcji Transportu Drogowego
3) Wojewody Mazowieckiego
4) Komendanta Stołecznego Policji
5) Komendanta Powiatowego Policji
o niezwłoczne uwzględnienie powyższych postulatów, a także podjęcie stosownych, skoordynowanych działań w tym zakresie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Rada Powiatu Wołomińskiego, data: 25.11.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.12.2015 r., godz. 09.16
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.12.2015 r., godz. 09.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.12.2015 r., godz. 09.16Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2867 razy.