Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik

UZASADNIENIE
Komisja po zapoznaniu się z treścią skargi, przedstawionymi materiałami oraz wyjaśnieniami Starosty w głosowaniu jawnym uznała skargę za niezasadną.
Integralną częścią uzasadnienia do uchwały są zalecenia Komisji sformułowane podczas posiedzenia Komisji w dniu 24.11.2015.
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Wołomińskiego na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2015 r. po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Starosty w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 430208 Urle-Szewnica. Odcinek Dębę Duże – Szewnica, Gmina Jadów, Powiat Wołomiński, Województwo Mazowieckie, dotyczące działania Wydziału Budownictwa" postanawia wydać następujące zalecenia:
­- należy podjąć działania w celu reorganizacji pracy Wydziału celem usprawnienia pracy, polepszenia warunków pracy oraz jej wydajności;
­- usprawnić procedury i skrócić czas wydawania decyzji;
- należy zweryfikować obsadę kadrową Wydziału, a w tym osoby odpowiedzialne za jego pracę pod kątem jakości pracy oraz prawidłowości wydawanych decyzji administracyjnych;
­- należy rozważyć zasadność przeniesienia z innych wydziałów lub też pozyskania dodatkowych pracowników do Wydziału tak, aby realizowane przez samorząd powiatowy zadania odbywały się płynnie i załatwiane były nie tylko terminowo, ale docelowo bez zbędnej zwłoki, bez względu na planowane urlopy oraz inne nieobecności.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 30.11.2015 r., godz. 10.09
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 30.11.2015 r., godz. 10.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.11.2015 r., godz. 10.09Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 631 razy.