Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. rowu odwodnieniowego - chłonnego w pasie drogi - ul. Nowoprojektowanej na terenie działek ew. nr 2/27 z obrębu 01-06, 1/3 z obrębu 01-07 oraz 3/5 z obrębu 01-11

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),


zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński, na wniosek z dnia 18 listopada 2015 r. Pana Andrzeja Malinowskiego, pełnomocnika Burmistrza Miasta Ząbki, wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. rowu odwodnieniowego - chłonnego w pasie drogi - ul. Nowoprojektowanej na terenie działek ew. nr 2/27 z obrębu 01-06, 1/3 z obrębu 01-07 oraz 3/5 z obrębu 01-11 w Ząbkach.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Szczypiorska, data: 24.11.2015 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 25.11.2015 r., godz. 14.06
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 07.12.2015 r., godz. 09.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.12.2015 r., godz. 09.40Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
25.11.2015 r., godz. 14.06Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 930 razy.