Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj.: wykonanie zabudowy fragmentu rowu melioracyjnego R-A1, na działce nr ew. 90 obr. Ciemne, gm. Radzymin, polegającej na budowie rurociągu o średnicy 800 mm, o

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 22 października 2015r., Pana Grzegorza Kamińskiego i Pana Rafała Staniec działających jako spółka cywilna „Staniec – Kamiński” S.C.,

zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj.: wykonanie zabudowy fragmentu rowu melioracyjnego R-A1, na działce nr ew. 90 obr. Ciemne, gm. Radzymin, polegającej na budowie rurociągu o średnicy 800 mm, o łącznej długości 9,5 m.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 30.10.2015 r., godz. 12.09
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 30.10.2015 r., godz. 12.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.10.2015 r., godz. 12.09Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1025 razy.