Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie drenażu i studni chłonnej na dz. przy ul. Ceramicznej w Kobyłce oraz wylotu kanalizacyjnego do rowu komunalnego M i odprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenażowych projektowanym ww.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek złożony w dniu 13.10.2015 r. Pana Jana Wójcika, ul. Partyzantów, 05-071 Sulejówek, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drenażu i studni chłonnej o średnicy 1200 mm na dz. nr ew. 110/1 obr. 09 przy ul. Ceramicznej w Kobyłce oraz wylotu kanalizacyjnego o średnicy 100 mm do rowu komunalnego M, usytuowanego na działce nr ew. 120 obr. 09 i odprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenażowych z działki nr ew. 110/1 obr. 09 projektowanym ww. wylotem do rowu.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 11), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 23.10.2015 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 30.10.2015 r., godz. 11.42
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 30.10.2015 r., godz. 11.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.10.2015 r., godz. 11.42Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 916 razy.