Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XII - 137/2015

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
UCHWAŁA NR XII - 137/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego


Na podstawie art. 229 pkt 4 oraz 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi Pana W. S. z dnia 22.07.2015r. na Starostę Wołomińskiego o naruszenie praworządności, nienależyte wykonywanie elementarnych obowiązków, nierzetelne prowadzenie rejestru gruntowego, poświadczenie nieprawdy w wystawianych informacjach z tego rejestru oraz o naruszenie elementarnych zasad etyki urzędniczej i wskazuje Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jako organ właściwy dla złożenia skargi.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana W. S. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 26.10.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 09.59
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 09.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.10.2015 r., godz. 09.59Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1027 razy.