Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XII - 135/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024
UCHWAŁA NR XII-135/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 226, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Uchwały Nr III – 17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej Uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015- 2024” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.


§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 29.10.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.10.2015 r., godz. 09.56
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.10.2015 r., godz. 10.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.10.2015 r., godz. 10.46Małgorzata JeznachEdycja strony
27.10.2015 r., godz. 13.45Małgorzata JeznachEdycja strony
27.10.2015 r., godz. 09.56Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1000 razy.