Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przewodu sieci wodociągowej pod dnem rzeki Rządzy w km 29+340, na dz. nr ew. 109 w msc. Krzywica, gm. Klembów.

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 28 lipca 2015 r., Wójta Gminy Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego


zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przewodu sieci wodociągowej pod dnem rzeki Rządzy w km 29+340, na dz. nr ew. 109 w msc. Krzywica, gm. Klembów.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 06.10.2015 r., godz. 12.54
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 06.10.2015 r., godz. 12.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.10.2015 r., godz. 12.54Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 921 razy.