Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie 2 studni w Małopolu, gm. Dąbrówka oraz na pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z dwóch studni dla potrzeb zakładu Inter Europol „Piekarnia Szwajcarska” sp. z o.o. sp.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 31.08.2015 r., zakładu Inter Europol „Piekarnia Szwajcarska” sp. z o.o. sp.j., ul. Słoneczna 22, 05-270 Marki,
zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 2 studni na dz. nr ew. 570/2 obr. Małopole, gm. Dąbrówka oraz na szczególne korzystanie z wód, tj.: pobór wód podziemnych z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, z ujęcia składającego się z dwóch studni Nr 1 i 2, o głębokości 40,0 m, dla potrzeb zakładu Inter Europol „Piekarnia Szwajcarska” sp. z o.o. sp.j.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 11), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 15.09.2015 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 29.09.2015 r., godz. 11.25
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 29.09.2015 r., godz. 11.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.09.2015 r., godz. 11.25Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 985 razy.