Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR X - 102/2015

zmieniająca uchwałę o podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2015 roku
UCHWAŁA NR X - 102/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę o podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2015 roku


Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1
1. Zmienia się Uchwałę Nr V-44/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
w 2015 roku w ten sposób, że dokonuje się nowego podziału środków finansowych.
2. Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na poszczególne zadania w 2015 r. z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej określa załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 31.08.2015 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 01.09.2015 r., godz. 11.00
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 01.09.2015 r., godz. 11.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.09.2015 r., godz. 11.00Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 929 razy.