Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych, tj.: rowów przydrożnych odpływowych o łącznej długości 265,0 m, wzdłuż projektowanej drogi gminnej w miejscowości Chrzęsne, gm. Tłuszcz (ul. Zasobna), a także wykon

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 6 lipca 2015 r., Pana Łukasza Widalskiego, działającego w imieniu Burmistrza Tłuszcza, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,


zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych, tj.: rowów przydrożnych odpływowych o łącznej długości 265,0 m, wzdłuż projektowanej drogi gminnej w miejscowości Chrzęsne, gm. Tłuszcz (ul. Zasobna), a także wykonanie 14 przepustów pod zjazdami z ul. Zasobnej w km 0+005,97; 0+029,95; 0+051,54; 0+097,62; 0+115,64; 0+132,05; 0+154,98, 0+131,62; 0+178,98; 0+220,64, 0+224,14; 0+270,00; 0+285,59; 0+333,44; 0+350,47; 0+372,21 ww. drogi.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 29.07.2015 r., godz. 08.36
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 29.07.2015 r., godz. 08.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.07.2015 r., godz. 08.36Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1001 razy.